Történelemportál

70 éve volt a II. bécsi döntés

Rovatok: Kordokumentum, Videó

A korábbi eredménytelen magyar–román tárgyalások után 1940. augusztus 28-ra Hitler Bécsbe kérette a magyar és a román külügyminisztert, hogy azok Joachim von Ribbentrop német és Galeazzo Ciano olasz külügyminiszterrel együtt rendezzék a határok kérdését. A tárgyalásokra népes magyar küldöttség utazott Bécsbe, tagjai között Teleki Pál miniszterelnökkel, az érdemi munkát azonban Ciano és Ribbentrop végezték el, akik viszonylag rövid idő alatt kijelölték a két ország között meghúzandó új határokat, és rábírták a két delegáció vezetőjét, hogy azokat elfogadják. Az eredményt augusztus 30-án rögzítették német és olasz nyelvű jegyzőkönyvben, amelyeket a két döntőbíró, valamint a magyar és román külügyminiszter – Csáky István és Mihail Manoilescu – írtak alá. Utóbbi a döntés kihirdetésekor a korabeli tudósítások szerint elájult, és orvost kellett hozzá hívni. A döntőbírói határozat értelmében Magyarország 43 541 négyzetkilométernyi területet kapott vissza – ami a román elképzeléseket messze felülmúlta, ugyanakkor Magyarország számára kedvezőbb volt mintegy 6 ezer négyzetkilométerrel egy korábbi olasz javaslatnál –, s amelynek szövege a következőket tartalmazta:

  1. Románia és Magyarország között végleges határként az idemellékelt térképbe rajzolt határ állapíttatik meg. A határnak a helyszínen való pontosabb kijelölése román–magyar bizottság feladata lesz.
  2. Az ekként Magyarországnak jutó, eddig román területet a román csapatok 14 napi határidő alatt ki fogják üríteni és rendes állapotukban Magyarországnak át fogják adni. A kiürítés és megszállás egyes szakaszait, valamint egyéb módozatait román–magyar bizottság azonnal megállapítja. A Román Királyi és Magyar Királyi Kormány gondoskodni tartozik arról, hogy a kiürítés és megszállás teljes nyugalomban és rendben történjék.
  3. Mindazok a román állampolgárok, akik a mai napon a Románia által átengedendő területen állandó lakóhellyel bírnak, a magyar állampolgárságot minden további nélkül megszerzik. Jogukban áll hat hónapi határidőn belül a román állampolgárság javára optálni. Azok a személyek, akik ezzel az optálási joggal élnek, a magyar állam területét további egyévi határidőn belül elhagyni tartoznak, és Románia be fogja őket fogadni. Ingó vagyonukat szabadon magukkal vihetik. Ingatlan vagyonukat elköltözésükig értékesíthetik és a befolyt ellenértéket szintén szabadon magukkal vihetik. Ha az értékesítés nem lehetséges, Magyarország tartozik őket kártalanítani. Magyarország az optálók elköltözésével kapcsolatos összes kérdéseket nagylelkűen és előzékenyen fogja kezelni.
  4. Azoknak a magyar nemzetiségű román állampolgároknak, akik az 1919-ben Magyarország által Romániának átengedett és most Romániánál megmaradó területen bírnak állandó lakóhellyel, jogukban áll hat hónapi határidőn belül a magyar állampolgárság javára optálni. Azokra a személyekre, akik ezzel az optálási joggal élnek, a megelőző 3. pontban lefektetett elvek alkalmazandók.
  5. A Magyar Királyi Kormány ünnepélyesen kötelezettséget vállal aziránt, hogy azokat a személyeket, akik a jelen döntőbírói határozat alapján a magyar állampolgárságot megszerzik, de román nemzetiségűek, az egyéb magyar állampolgárokkal minden tekintetben egyenlőknek veszi. A Román Királyi Kormány ünnepélyesen ennek megfelelő kötelezettséget vállal az állam területén maradó magyar nemzetiségű román állampolgárok tekintetében.
  6. Az állami fennhatóság változásából adódó egyéb kérdések rendezése a Román Királyság és a Magyar Királyság között közvetlen tárgyalások útján fog történni.
  7. Amennyiben a jelen döntőbírói határozat végrehajtása során nehézségek vagy kételyek merülnének fel, a Román Királyi és a Magyar Királyi Kormány azok tekintetében közvetlenül fognak megállapodni. Amennyiben valamely kérdésben nem tudnának megegyezni, úgy a kérdést végérvényes eldöntése végett a Birodalmi Kormány és az Olasz Királyi Kormány elé terjesztik.

A II. bécsi döntésről és az erdélyi bevonulásról bővebben olvashat a Nagy Magyarország legújabb, 2010/4. számában.

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!