Történelemportál

Szent László-napok Nagyváradon 1942-ben

Rovatok: Visszapillantó

Amikor az Aranyvonat most vasárnap [1942. május 3-án] elvitte Nagyváradra Szent István Jobbját, akkor a mai idők egyik legidőszerűbb eseménye és legjellemzőbb mementója zajlott le. A Szent Jobb, amely a magyar nemzeti állam megalapítója és megerősítője volt: elment Szent László sírjához, ennek a nemzeti államnak leghősibb védelmezőjéhez, ki az akkori keletről jövő barbárság ellen ragadott bárdot.

Nagyváradra érkezik az Aranyvonat

Nagyváradra érkezik az Aranyvonat

Az aranyvonatjárás nem parádé, és a nagyváradi Szent László-napok nem külső ünnepségek, hanem hatalmas figyelmeztetők arra, hogy a közel ezer esztendős magyar kereszténységnek örökös küzdelmet kell folytatnia létéért. Akkor besenyőknek hívták a keleti barbárt, később tatárnak, majd töröknek, ma pedig orosz bolsevikinek. Ezt a Szent Jobbot eddig csak minden évben, Szent István király napján hordozták körül Buda várában. A magyarok ide zarándokoltak hozzá. Csak 1938-ban, a szent király halálának 900 éves jubileumán határozta el a magyar katolicizmus, hogy ünnepi menetben viszi körül az országban. De történelmileg is nagy jelentőségű már az első útja Esztergomba, amikor az Aranyvonat ünnepségein Pacelli bíboros, pápai legátus, a ma uralkodó XII. Piusz pápa is részt vett. A Felvidék, majd Kárpátalja visszahódításakor odament a Szent Jobb azok közé, kik több mint két évtizeden át el voltak zárva attól, hogy Buda várába jöhessenek. Most pedig, hogy Erdély felszabadult: első útja a kereszténység első hősi védelmezőjének sírjához vezetett.

A Szent Jobbot ünnepélyes körmenetben viszik a székesegyházba

A Szent Jobbot ünnepélyes körmenetben viszik a székesegyházba

Serédi Jusztinián hercegprímás a körmenetben

Serédi Jusztinián hercegprímás a körmenetben

Filmhíradó: a Szent Jobb Nagyváradon (1942. május)

A május 3–10. között tartott Szent László-napok nagy események évfordulóival esnek egybe: 750 évvel ezelőtt avatták Lászlót szentté; 600 évvel ezelőtt zarándokolt el Nagy Lajos király Nagyváradra, hogy Szent László sírja mellett tarthassa első országgyűlését; és 250 esztendeje annak, hogy Nagyvárad felszabadult a török igája alól. Mind megannyi méltó ok az emlékezésre: e szent király hősi harca, alkotmányos életünk ténye és a török elleni siker jó mementó nékünk arra, hogy a Szent Jobb meghonosította ugyan a kereszténységet, de nekünk itt, a kelet határán, örökké csatasorban kell állanunk, hogy kereszténységünket, kultúránkat, alkotmányos életünket, létünket, otthonunkat, kenyerünket Szent László bárdjával védelmezhessük. Erre tanít bennünket a Szent László sírjához az Aranyvonaton ment Szent Jobb.

Ajánlott a Történelemportálról
Újjáépülhet az Aranyvonat?
A Szent Jobb a nagyváradi székesegyház előtt

A Szent Jobb a nagyváradi székesegyház előtt

Képes Vasárnap, 1942. május 5.

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!