Történelemportál

Archeologia Altum Castrum Online – a középkori régészet portálja

Rovatok: Tallózó

Honlap indult Archeologia – Altum Castrum Online címmel a középkoros régész szakma és az érdeklődő laikus olvasók számára.

„Az archaeologia szó és annak magyar változata, a régészet eredeti jelentése a régi dolgokkal foglalkozó tudomány. Ma ezt leszűkítve, a múlt anyagi kultúrájának kutatására, sőt sokszor csak egy bizonyos kutatási módszer megjelölésére használjuk. Valójában azonban az anyagi kultúra emlékeit feltáró modern régészet módszereinek célja továbbra is a múlt minél teljesebb megismerése. Ennek a célnak az érdekében pedig éppen a legkorszerűbb eszközökre van szüksége. Az emberi megismerés egyik legfontosabb eszköze pedig a kommunikáció, melynek legmodernebb és ma már leghatékonyabb eszköze is a világháló. A régész nem mondhat le az internetről, ha azt akarja, hogy gondolati eljussanak másokhoz, és így őket is továbbgondolkodásra és további kutatásokra ösztönözze.”

Archeologia Altum Castrum Online

Ezekkel a gondolatokkal kezdődik az Archeologia – Altum Castrum Online felelős kiadójának, Buzás Gergelynek, a Magyar Nemzeti Múzeum középkori szakmúzeumának, a visegrádi Mátyás Király Múzeum igazgatójának az Olvasót köszöntő írása a portálon.

Mint középkoros régésznek és művészettörténésznek (ahogyan a portált készítő stábnak is) természetesen nyilván kedvenc történelmi időszaka a középkor – ám a középkor és annak ismerete valójában valamennyiünk számára fontos, hiszen a ma ismert Európának ebben a korszakban (vagyis a római birodalom bukása és a barokk megjelenése közti évszázadokban) teremtődtek meg az alapjai. Gondolkodásunk, érzéseink, világnézetünk gyökerei ebbe a korszakba nyúlnak vissza, ugyanakkor természetesen másként gondolkodunk, érzünk, s látjuk a világot, mint a középkor embere. Azonban az ő megismerése – az ismeretszerzésen túl – kissé saját megismerésünket is jelenti. A szakadék – a két korszak közt – bátran átugorható.

S átugorható egy másik szakadék is, amely a tudományos világ és az érdeklődő nagyközönség közt látszatra húzódik. A Archeologia – Altum Castrum Online portálon az olvasó dönthet arról, mennyire akar egy-egy témában elmélyedni, hiszen a magazin cikkek mellett tanulmányok is találhatók, olyan szakmai publikációk, amelyek így összegyűjtve, bárki által elérhetővé téve még sehol nem láttak napvilágot. Az Archeologia így egyaránt a középkoros régész szakma és az érdeklődők olvasmánya. A sokasodó tanulmányok pedig idővel régészeti adat- és tudástárrá is válnak.

Mind a korszakot, mind a régészetet a lehető legtágabban értelmezi a szerkesztőség. Több mint ezer esztendő – a késő antiktól a kora újkorig – megszámlálhatatlan rétege, színe, mozaikjai, történései és folyamatai, hiszen a szorosan vett modern régészet mellett megtalálhatók annak határ-, segédtudományai is: ezt kívánja érthetővé és élvezhetővé tenni a most induló, s folyamatosan bővülő Archeologia – Altum Castrum Online portál.

Látogassa meg itt: Archeologia – Altum Castrum Online

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!