Történelemportál

Nemzeti összefogás kell a Házsongárdi temetőért

Rovatok: Műemlék

Sürgős és többirányú lépésekre van szükség, hogy sikerüljön megakadályozni a kolozsvári Házsongárdi temető további pusztulását – írja a műemlékem.hu magazin.

Házsongárdi temető

„Emberfeletti a munka, amit a Házsongárd Alapítvány vezetője, Gergely Istvánné Tőkés Erzsébet és munkatársai végeztek, azonban egy ilyen jelentőségű történeti, építészettörténeti és nemzeti emlék megóvását nem lehet csupán néhány ember áldozatos tevékenységére bízni” – mondta el a műemlékem.hu-nak Entz Géza művészettörténész, a kultúráért felelős államtitkár tanácsadója. „Más, magasabb szintre kell emelni a temető értékeinek megőrzéséért folytatott erőfeszítéseket, hiszen túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Házsongárd végveszélyben van.”

Az 1585-ös pestisjárvány kezdetekor alapított Házsongárdi temetőben több száz magyar történelmi és irodalmi személyiség nyugszik. Itt temették el többek között Apáczai Csere Jánost, Szenczi Molnár Albertet, Misztótfalusi Kis Miklóst és Dsida Jenőt is. Mivel városi köztemetőként működött (és működik a mai napig) felekezetre való tekintet nélkül temetkeztek ide. Házsongárdnak azonban nem csak a „nemzeti” értékei egyedülállóak: síremlékei, kriptái az építészettörténet pótolhatatlan emlékei.

Házsongárdi temetőA Tőkés Erzsébet vezette Házsongárd Alapítvány 1999 óta gondozza és újítja fel a sírokat, síremlékeket. Az elmúlt években azonban veszélybe került a csupán területi védelem alatt álló temető: szinte napi rendszerességgel semmisítenek meg, pusztítanak el sírokat, illetve rongálják meg a síremlékek különböző elemeit. A pusztítás oka, hogy a temető a mai napig használatban van (bár a zsúfoltság miatt a kolozsvári elöljárók már a 19. század végén meg akarták tiltani az itteni temetkezést), így mivel a területe tovább nem növelhető, csupán a régiek elpusztításával lehet új sírhelyeket kialakítani. Tavaly tavasszal az Alapítvány a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társasággal 250 egyedi sírt mért fel és dokumentált, majd kezdeményezte ezek egyedi védelmét. Ekkor mérgesedett el a viszony a temető fenntartójával, hiszen a védelem megkötné a kezüket az újraparcellázásnál. Mint arról már beszámoltunk, tavaly őszre szinte patthelyzet alakult ki: az Alapítvány aktivistái rendszeresen járőröznek ugyan a temető területén, azonban a rongálásokat (amelyeknek természetesen sosincs gazdája) nem tudják megakadályozni.

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!