Történelemportál

Marosvásárhelyi megemlékezések a Don-kanyar áldozataira

Rovatok: Emlékezet

A magyar történelem egyik legtragikusabb eseményének számító Don-kanyari offenzíva egyik túlélőjének, az orosz lágert megjárt Örkény Istvánnak szavai képezik az idei megemlékezések mottóját: „Akik elviselték a fogság próbáját, elviselik a nehezebbet, a szabadság próbáját is”.

A Don-kanyari offenzíva 70. évfordulójára emlékezve az EMKE Maros megyei szervezete, együttműködve a Marosvásárhelyi 23. Határvadász Hagyományőrző Csoporttal és a Csíkfalvi Polgármesteri Hivatallal, megemlékezéseket és emléktúrát szervez. Szombaton, január 12-én 10 órakor Marosvásárhelyen a római katolikus temetőben, január 13-án 11.30-kor pedig a csíkfalvi református templomban emlékeznek a doni áldozatokra.

A megemlékezések mellett a tavalyi kezdeményezés folytatásaként idén is emléktúrát szerveznek a Maros megyei hagyományőrző csoportok, melyen a résztvevők többek között második világháborús hagyományőrző egyenruhákban vonulnak majd a Marosvásárhely-Csíkfalva útvonalon, a 2. magyar hadsereg téli meneteléseit idézve fel. (A gyalogtúrára a résztvevők visszajelzését legkésőbb január 11-ig fogadják a következő telefonszámon: 0040/0751-012-341, 10 és 18 óra között.)

„Az emberiséget, azon belül a nemzetünket ért szenvedésekről megemlékezni – szent kötelesség. Ennek eleget téve indítványozta 2002 tavaszán az EMKE Maros megyei szervezete, hogy hosszú évtizedek kényszerhallgatását követően Marosvásárhelyen és általa Erdélyben is emlékezzünk meg történelmünk egyik legtragikusabb eseményére, a második világháborúban a Don-kanyarba kivezényelt 2. hadsereg szenvedéseire, a doni áldozatokra. A négy történelmi egyház és három civil szervezet képviselőiből Marosvásárhelyen emlékbizottság alakult, amely felvállalta egy emlékmű felállítását, kutatómunka beindítását, a túlélők felkutatását, kiállítások megszervezését, valamint a januári megemlékezések megtartását.

Tíz évvel ezelőtt, 2003. január 12-én, a doni offenzíva 60. évfordulóján a marosvásárhelyi római katolikus temető bejáratánál a két évvel később bronzba öntött emlékműnek az alapkőletételére került sor. Így vált lehetővé, hogy a marosvásárhelyi, Maros megyei, erdélyi magyar, zsidó, román, cigány áldozatok emlékének adózzunk minden év januárjában, vagy más alkalommal is elhelyezhessük a kegyelet virágait, koszorúját.

Az idei, a 70. évfordulón megtartott megemlékezéssel egy folyamat véget ér és egyúttal megújul. A Doni emlékbizottság egykori tagjai úgy gondolják: alapvető célkitűzéseik megvalósításával, tíz esztendőn át a megemlékezések megszervezésével megtették a magukét. Lehetőséget teremtettek arra, hogy – bárki szenvedését tiszteletben tartva – saját népünk, apáink, nagyapáink és dédapáink második világháborús és azon belül az orosz fronton, a Don folyó mentén kétszáz kilométeres védelmi vonalat elfoglaló 2. magyar hadsereg kötelékében átélt megpróbáltatásairól szabad lélekkel és tiszta szívvel megemlékezhessünk.

Bár egy tíz éves folyamat véget ér, örvendetes ugyanakkor, hogy a Don-kanyari megemlékezéseknek van jövője. Nemcsak azért, mert hátramaradt néhány megvalósítatlan elképzelés (pl. egy marosvásárhelyi küldöttség kiutazása a Don menti katonatemetőkhöz, állandó második világháborús kiállítás létrehozása, színvonalas szakmai konferencia megtartása), hanem azért is, mert a magyarországi mintára beindított doni emléktúra megszervezése új távlatokat nyit. És a konkrét célon túl mindenekelőtt a hagyományápolást táplálja” – áll dr. Ábrám Zoltán, az EMKE közép-erdélyi régionális alelnökének közleményében.

A „doni emléktúra” valójában egy gyalogtúra Csíkfalvára, ahol az elszállásolás honvédeknek kijáró tábori körülmények között zajlik ugyan, a közös esti program azonban „királyi” lesz a helybeliek vendégszeretetének köszönhetően. Január 13-án a csíkfalvi református templomban kerül sor megemlékezésre a 11.30-kor kezdődő istentiszteletet követően.

Idén január tizenkettedikén a magyar templomokban a déli harangszó a 2. magyar hadsereg kálváriájára emlékeztet.

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!