Történelemportál

Beszámoló a sárospataki ostromjátékról

Rovatok: Hagyomány

Július 23-24-én korhű ruhába öltözött katonák ágyúval, kézifegyverekkel, létrákkal ostromolták meg Sárospatak várát, ezzel is emlékezve arra, hogy a Rákóczi-szabadságharc idején, 1703-ban a fejedelem kurucai visszafoglaltak a császáriaktól.

Bethlentől Rákócziig - 2011. július 23-24.

A tavalyi évhez hasonlóan ismét benépesült a várkert területe, kora újkori katonai hagyományőrző csapatok táboroztak a belső vár bejáratához vezető sétány mindkét oldalán. S ahogyan az elmúlt esztendőben, úgy idén is sor került a Kassáról Sárospatakra tartó menetre. Tizenkét, mindenre elszánt hagyományőrző vállalkozott arra, hogy teljes felszerelésben, gyalogszerrel tegye meg Abaúj és Zemplén vadregényes tájain a 80 kilométeres távolságot. A gyalogmenet 22.-én, pénteken, a késő délutáni órákban érkezett Patak várába, ahol kiegészülve a csoportok járművekkel érkező tagjaival sor került a táborállításra.

Bethlentől Rákócziig - 2011. július 23-24.

A Bethlen Gábor Hagyományőrség Egyesület és a kassai Bethlen Garde mellett idén a tatai Pálffy Kompániát is köszönthettük Sárospatakon, utóbbi egyesület tagjai oszmán-török vitézeket jelenítettek meg viseletükben és fegyverzetükben.

Bethlentől Rákócziig - 2011. július 23-24.

Pénteken este egy ünnepélyes dereglyeavatás is történt a Vízi-kapu előtti Bodrog-szakaszon. A dereglye egy lapos fenekű, hosszú, mindkét végén csapott, alacsony építésű vízi jármű, melyet a kora újkorban általánosan áruszállításra használtak. Így különböztetünk meg pl. sós dereglyét, szénás dereglyét, homokos dereglyét. A dereglyéket fenyődeszkából készítették. Gyakori eset volt, hogy a szállított áru célba érése után maga a dereglye is eladásra került: eladták mint deszkaárut. A Bethlen Gábor Hagyományőrség Egyesület a hétvégén felavatott dereglyéje 8 méter hosszú, s néprajzi és régészeti analógiák figyelembe vételével készíttetett, használható rekonstrukció. A hagyományőrző egyesület tagjai egy próbaút után tisztelegtek a dereglye előtt, mely egy rövid ceremónia keretében papi áldást is kapott. A vízi járművet a MNM Rákóczi várában őrzik majd.

Bethlentől Rákócziig - 2011. július 23-24.

Szombaton kora délután előadásokkal egybekötött tüzérbemutatót láthatott a szépszámú nézőközönség. Magyar, német és francia vezényszavak kíséretében sorra dördültek el a kanócos muskéták, keréklakatos karabélyok és pisztolyok, valamint egy falkonágyú is. Az érdeklődők megismerkedhettek a tűzfegyverek készítéstechnikájával, használatával és a tüzérek életével. Ezt követően pedig, rövid készülődés után a külső várárokba, a déli külső várfal és az Olaszbástya által határolt területre vonultak a hagyományőrzők, ahol kezdetét vette az ostromjelenet. A forgatókönyv nem egy konkrét történelmi eseménynek állított emléket, ám egy olyan epizódot mutatott be, ami akár meg is történhetett volna Patak várában, hasonlóan más északkelet-magyarországi várhoz, valamikor a 16-17. század fordulóján. Az előadott történet szerint a várban kisszámú császári zsoldossereg állomásozott, a hegyaljai bortól megrészegülve figyelmetlenül ellátva a vár őrzését. Így fordulhatott elő, hogy a környéken zsákmányra portyázó török csapat, összefogva a várat megszerezni vágyó magyar hajdúkatonákkal, rajtaütést készített elő. Egy török katona odalopódzott a császári zsoldosok által őrizetlenül hagyott ágyúhoz, s egy vasszöget vert a lövőszerszám gyújtólyukába, hatástalanítva azt. Visszaosonni már nem tudott a táborba, a császáriak ugyanis elkapták, s egy sortűzzel kivégezték. Mindeközben azonban a fák és bokrok között meglapulva már készülődött a magyar-török közös sereg, s hamarosan heves tűzpárbaj vette kezdetét. A többszöri sortűz után kézitusára került sor, melyben a császáriak alulmaradtak, a várkapitányt gazdag váltságdíj reményében pedig foglyul ejtették. A közös török-magyar ünneplés azonban elmaradt, hiszen egy nem várt fordulat következett be. Miközben a fegyelmezetlen török katonák fosztogatni kezdték az elesett császáriakat, a hajdúk beosontak a várba, ám oda a törököt már nem engedték be, így Sárospatak vára magyar hajdúk kezébe került. A látványos és szórakoztató ostromjelenet után a résztvevő csapatok a többszáz fős nézőközönség vastapsa közepette vonultak vissza a táborba. Vasárnap kora délután megismétlődött az előző napi ostromjelenet. Mint tudjuk, a történelem általában ismétli önmagát, így a végeredmény ezúttal sem volt más, mint a bátor és leleményes hajdúk sikere.

Bethlentől Rákócziig - 2011. július 23-24.

Összességében elmondható, hogy az immár hagyományossá váló pataki ostromhétvégén a tavalyi évhez képest még gazdagabb és látványosabb programot tudott nyújtani látogatóinak a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma.

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!