Történelemportál

Elvtársi üdvözlettel: Heller Ágnes

Rovatok: Visszapillantó

Hankiss Ágnes, a Hamvas Intézet vezetője talált rá néhány évvel ezelőtt az országos levéltárban Heller Ágnes filozófus MSZMP KB-nak írott levelére. Az 1959-es keltezésű Heller-levél üdvözli az „ellenforradalom” leverését, illetve „kommunista kötelességként” előadott bocsánatkérést tartalmaz.

Mint az MSZMP tagja kommunista kötelességemnek érzem, hogy a Párt tudomására hozzam, hogyan látom ma utolsó három éves tevékenységemet, hol látok ebben olyan hibákat, melyekkel szembe kell néznem s melyeket ki kell javítanom. […]

Szeretném politikai hibáimnál kezdeni. Mindenek előtt: az 1956-os évben rendkívül alábecsültem az ellenforradalmi veszélyt. Ugy láttam, hogy egyenlőre a főprobléma a régi hibák leküzdése s csak ez után kerülhet sor a feltámadt jobboldal elleni harcra. […]

Magát az ellenforradalmat is egy ideig helytelenül értékeltem. Leverése előtt, igaz, tisztában voltam ellenforradalmi jellegével és legfőbb célkitűzésének a kommunista párt ujjászervezését tartottam, de […] ugy véltem, belső erőből is le lehetett volna verni. […]

Politikai hibáim közé tartozik, hogy hosszabb-rövidebb ideig vak voltam ellenforradalmárokká vált volt barátaimmal szemben. […]

Most szeretnék rátérni ideológiai hibáimra. Megjelent munkáimban ilyen hibákat mai szemmel sem tudok felfedezni. Kosztolányi könyvem [Az erkölcsi normák felbomlása – Etikai kérdések Kosztolányi Dezső munkásságában. Kossuth, Bp., 1957.] világosan és egyértelműen a polgári értelmiség jellemtelensége, köpönyegforgatása ellen irányult. […]

Mindeddig csak a magam személyéről beszéltem, de nem szóltam Lukács Györgyhöz való viszonyomról. A kommunizmushoz, a marxizmushoz és a párthoz engem nem utolsó sorban Lukács személye és munkássága vezetett. Lukács György az elmúlt két évben számos politikai hibát követett el. […]

Kérem az elvtársakat arra, hogy segitsenek hibáim kijavításában. Tudom, hogy anélkül, hogy a párt aktuális ideologiai harcaiban részt vennék marxista filozofus nem lehetek. Szeretném, ha megmondanák, mivel tehetnék bizonyosságot – nap napi pártmunkámon kivül – elhatározásom őszinteségéről. […]

elvtársi üdvözlettel:
Heller Ágnes

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!