Történelemportál

A kádári diktatúra kegyeltjei

Rovatok: Kutatás

Több mint félezer nevet tartalmaz az a keddtől interneten elérhető lista, amelyen a Kádár-rendszer Belügyminisztériumának szigorúan titkos (szt) állományú tisztjei szerepelnek.

A hódmezővásárhelyi önkormányzat támogatásából létrejött, szigoruantitkos.hu címen működő honlap ismertetője szerint az oldalon azok a személyek adatai találhatók, akiket szigorúan titkos állományú tisztként tartottak számon, és iratanyagukat átadták az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. A portál történész végzettségű készítői arra is felhívják a figyelmet, hogy kutatásaik során nem kívántak állást foglalni abban a kérdésben, hogy ezen személyek valóban szt-tisztnek tekinthetők-e.

Sokak, például Maurer Jenő elvtárs esetében azonban hasonló kétségek fel sem merülhetnek. A kádári diktatúra fénykorában negyvenes-ötvenes éveiben járó belügyi tisztségviselő a korszak BM-es elitjének szinte valószínütlenül tipikus figurája. Családi háttere, származása, képzettsége és pályafutása alapján személyében plasztikusan rajzolódik ki a kommunista diktatúra neveltjeinek és kegyeltjeinek jellegzetes alakja.

Maurer Jenő

Maurer Jenő alezredes egy személyben a hazai kommunizmus megtestesítője. Az Emlékpont által nyilvánosságra hozott szt-tiszti listán olvasható adatlapja nem is igényel különösebb kommentárt.

Neve: Maurer Jenő

D-60

Anyja neve: Szadicsek Frida

Született: Pécs, 1929. 02. 21.

Házastárs: az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá

Gyermekei: az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá

Állami iskola: Gimnáziumi érettségi (1955)

Pártiskola: MSZMP Pártfőiskola (1972)

Szakiskola: Szovjetunió, 3 éves kriminalisztikai középiskola (1962)

Nyelvtudás: orosz (felsőfok)

Lakcím: Budapest XI. Budafoki út 81.

Telefon: 450-431

Szociális származás: munkás

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat:

Tizedes (1949. 01. 01.)
Őrmester (1951. 01. 01.)
Alhadnagy (1952. 01. 01.)
Hadnagy (1952. 06. 01.)
Főhadnagy (1955. 01. 01.)
Százados (1958. 11. 24.)
Őrnagy (1963. 12. 01.)
Alezredes (1969. 12. 01.)

Szolgálati hely, idő:

III/II. Csfs. (1951. 01. 01.)
Korm. őrs (1958. 11. 24.)
III/III. Csfs. (1959. 11. 24.)
SZU, isk. (1960. 01. 01.)
III/II-1. Oszt. (1962. 01. 01.)
III/III-2-c. alo. (1966. 01. 01.)
III/III-2-a. alo., K-10 (1972. 01. 01.)
III/II-10. Oszt., K-10 (1980. 01. 01.)
Nyugállomány (1985. 09. 30.)

Kitüntetés:

Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1958)
Haza Szolgálatáért Érdemérem – arany (1966)
Haza Szolgálatáért Érdemérem – arany (1975)
35 éves Szolgálati Érdemérem (1984)

Dicséret:

17 alkalommal kapott dícséretet és jutalmat 1964 után, előtte kapott jutalmait szolgálati adatlapján nem tudta felsorolni

Fenyítés:

Írásbeli feddés – Hanyag munkavégzésért (1975, törölve még abban az évben)

BIOGRÁFIA

Önéletrajza szerint:

Az ellenforradalom alatt okt. 23-31-ig a József Attila utcában a BM épületében és a Fő utcában voltam beosztva. Az épület kiűrítése és az Államvédelmi hatóság feloszlatása után a Budapesti Rendőrfőkapitányság riadócsoportjának felállításakor jelentkeztem. A riadócsoport megszűnése után az ellenforradalmi csoportok felszámolását végző D osztályon dolgoztam, majd a helyszínlelő alosztály megalakulásakor visszamentem 1957-ben régi helyemre.

Részlet az 1975. november 18-án Tímár Zoltán által összeállított minősítésből:

Közösségi típus, aktívan kezdeményező, pártmunkát rendszeresen igényel és a vállalt megbízatásokat lelkiismeretesen teljesíti. beosztott munkatársai problémáival szívesen és sokat foglalkozik, emberségesen ítéli meg tevékenységüket, segítségükre van.

Kivonat szolgálati adatlapjának tartalmából:

Apja kereskedősegéd, halála után anyja betanított munkás a Zsolnay-gyárban. Eredeti foglalkozása rádióműszerész. 1949-1950 között a Belső Karhatalomnál szolgált, ezt követően került az ipari elhárításhoz, ahol a helyszínelő alosztályon nyert beosztást. 1958-tól már a Kormányőrségnél dolgozott. 1969-ben végezte el az MSZMP KB Politikai Főiskolát. Ezt követően áthelyezték a belső elhárításhoz. BMH-től Dísztőrt kapott nyugállományba helyezése alkalmával, nyelvpótléka 400 Ft, beosztási illetménye 8 500 Ft volt havonta.

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!