Történelemportál

Avar kori temető feltárása az M0-ás autópálya nyomvonalán

Rovatok: Régészet

A Dunaharaszti és Vecsés között kijelölt új M0 autópálya-szakasz nyomvonalán egy jelentős avar kori temető sírjait tárták fel a Budapesti Történeti Múzeum régészei. A lelőhely a Gyáli patak második ága mentén, egy homokdomb északkeleti lejtőjén húzodik, ahol az intézmény Ős- és Népvándorlás kori Osztályának munkatársai mintegy 6000 négyzetméternyi felületen végeztek feltárásokat. Horváth M. Attila ásatásvezető régész cikke a műemlékem.hu magazinjában.

kettős temetkezés

kettős temetkezés

Itt két egymástól némileg elkülönülő, jól körülhatárolható egységet alkotó sírcsoportból álló avar temető mintegy 170 sírját tárták fel. A feltárt sírok szinte mindegyike bolygatott volt. A bolygatások rendszerint a felső-testet, alkalmasint csak a koponya környékét vagy a deréktájat érintik. Nem ritka azonban a sírok teljes felbolygatása sem.

A rablógödrök és a sírokból előkerült maradványok alapján bizonyosnak mondható, hogy a rablásokra, nem sokkal a temetkezések után kerülhetett sor. A rablások ellenére a megmaradt, és regisztrálható beásásokból, és falenyomatokból további információkat nyerhettünk a temetkezési szokásokról, és a sírszerkezetekről. A leggazdagabbnak tekinthető, csak részben bolygatott férfisírokból varkocsszorítók, préselt, illetve öntött övveretek és szíjvégek mellett szablya, kard, valamint kések, csatok, csonteszközök, és reflexíjak csont merevítő lemezei kerültek elő.

gyönygyös fülbevaló egy női sírban

gyönygyös fülbevaló egy női sírban

A női sírok nagy részében voltak fülbevalók, gyöngyök, orsógombok, csont tűtartó, illetve tojások maradványai. Többségükben azonban többnyire csak övcsatok, vas kések és függesztőkarikáik, valamint kerámia edények orsógombok maradtak. A feltárt objektumok, a sírrítusok és a megmaradt leletek alapján a lelőhely a Kr. u. VII-VIII. század fordulójára, illetve a VIII. századra keltezhető.

A terepi munkák a lelőhelyen november eljén fejeződtek be, a gazdag leletanyag restaurálása most folyik. A legszebb leletek 2010 tavaszától kiállításra kerülnek az Aquincumi Múzeum Van új a föld alatt című, az előző év legszebb budapesti leleteit bemutató kiállításán.

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!