Történelemportál

Erdélyi templomok – Válogatás a Néprajzi Múzeum grafikáiból, fényképeiből

Szeptember 17-én 11-kor lesz az Erdélyi templomok című kiállítás megnyitója a Néprajzi Múzeumban, köszöntőt mond Fejős Zoltán főigazgató, előadást tart Kerny Terézia. A kiállításra kerülő alkotások épített örökségünk egy-egy fontos helyszínét mutatják be: református, katolikus, unitárius, görög katolikus, ortodox templomokat, haranglábakat, kolostorokat a soknemzetiségű és sokvallású Erdélyből.

Erdélyi templomok - Válogatás a Néprajzi Múzeum grafikáiból, fényképeiből

Az 1890-1945 között készült akvarellek, tollrajzok, ceruzarajzok, külső és belső helyszíni felvételek, a dokumentálás és a művészi megörökítés eszközeivel élve, nemcsak a szakrális épületeket, hanem a hozzá tartozó közösséget, valamint a templomokban található berendezéseket, tárgyakat is megjelenítik. A dokumentálások nagy része a rajztanárok tevékenysége nyomán született, hiszen a 19. század második felétől a műemlékvédelmi és néprajzi anyag gyűjtői és feldolgozói főként közülük került ki, így például Huszka József, Telegdy Árpád, Szinte Gábor, Csete Balázs. Az alkotások másik részét grafikusok, festőművészek készítették, akik szintén a magyarság kulturális kincseinek megörökítéséért munkálkodtak. Hende Vince, Makoldy József, Bokros Ferenc művein és a rajztanárok munkáin keresztül Erdély különböző tájegységeire látogatunk, kalotaszegi, mezőségi és szilágysági fatemplomokat, székelyföldi vártemplomokat és szászföldi erődtemplomokat tekinthetünk meg. A korabeli levelekből, dokumentumokból jól látszik, hogy a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya támogatta a helyszíni gyűjtéseket, így kerültek később a Néprajzi Múzeumba a kiállításban szereplő képek.

Kevésbé ismert alkotókról van szó, műveik ritkán szerepelnek aukciós katalógusokban és árveréseken. Festményeik és a helyszínen készült grafikáik azonban arról tanúskodnak, hogy kellő hozzáértéssel és felkészültséggel, a dokumentálás (rajz, fotó, leírás) eszközeivel nagyon fontos művelődéstörténeti munkát végeztek el és hagyományoztak az utókorra. A kiállítás a földszinti új kiállítótérben tekinthető meg, rendezője Tasnádi Zsuzsanna muzeológus.

helyszín: Néprajzi Múzeum (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.)
időpont: 2011. szeptember 17. 11:00

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!