Történelemportál

Nagygyűlést tartanak az egyetemisták

Rovatok: Háttér

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc közvetlen előzményeiként a magyar történettudomány az ’56 októberi eseményeket tartja számon. Október 6-án Rajk László újratemetése valóságos néma tüntetéssé fejlődött ki, ezt követően gyorsultak fel az események. Október 16-án a szegedi egyetemisták kimondták, hogy kiválnak a DISZ-ből és MEFESZ néven saját rétegszervezetet alapítanak. A közvetlen előzmények közül azonban kiemelkednek a forradalom előestéjén, a Műegyetemen történtek.

A MEFESZ megalakulása 1956. október 16-án Szegeden

A MEFESZ megalakulása 1956. október 16-án Szegeden

A műegyetemi ifjúság ezen az estén fogalmazta meg 16 pontos követelését. A követelések témájukat tekintve alapvetően négy nagy csoportra bonthatók. A külpolitikával kapcsolatban megfogalmazottak elsősorban a magyar-szovjet kapcsolatok új alapokra helyezését szorgalmazzák, valamint a Pécs mellett feltárt urániumkincs világpiaci értékesítését kívánták.

A legtöbb kívánalom Magyarország politikai berendezkedésével kapcsolatos: új kormányt akarnak Nagy Imre vezetésével, mielőbb szabad választásokat, valamint Rákosi és Farkas népbíróság elé állítását kívánják.

a Műszaki Egyetem nagygyűlésének határozata, 1956. október 22.

a Műszaki Egyetem nagygyűlésének határozata, 1956. október 22.

A követelések harmadik csoportja gazdaság- és társadalompolitikai vonatkozású: követelik a tervgazdálkodás azonnali revízióját, a bérek és árak újrarendezését és a beszolgáltatások mérséklését.

A követelések negyedik csoportja a nemzeti szimbólumokkal kapcsolatos: a vörös csillagos 1949-es címert váltsa fel a Kossuth-címer, bontsák le a Sztálin-szobrot a Felvonulási-téren, március 15-e legyen nemzeti ünnep és munkaszüneti nap. 1848-49 szimbolikája tehát – több mint száz év elteltével – ismét rendszerellenes tartalommal töltődött fel és visszanyerte eredeti jelentését: a zsarnokság ellen, a szabadságért folytatott harc becsületét és dicsőségét.

Külön figyelemre méltó a dokumentum epilógusa:
“E határozat az új magyar történelem hajnalán, 1956. október 22-én született, az Építőipari Műszaki Egyetem aulájában, több ezer hazáját szerető magyar ifjú spontán megmozdulásából.”

A követelések megfogalmazását követően a budapesti Építőipari Műszaki Egyetem hallgatói a lengyel szabadságharcosokkal való szolidaritás jegyében holnap délutánra tüntetést szerveznek.

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!