Történelemportál

Cikkek az alkotmány aktában

Nem vontak felelősségre senkit a rendszerváltoztató Magyarországon a négy és fél évtizedes pártállami bűnözés miatt, eltekintve a sortüzek vezénylőinek igen szűk körétől. Abban az országban, amely a legújabb kor páratlan hatású szabadságharcát vívta meg a kommunista világhatalommal szemben. Ez a fénylő múlt kötelez bennünket. (Zétényi Zsolt írása a Magyar Hírlapban)

Magyarországnak van egy történeti alkotmánya: a Szent Korona-tan. E szerint a Szent Korona az államhatalom és a szuverenitás tárgyiasult megtestesítője. Nemcsak jelképes hordozója, hanem áttételesen kútforrása is. A történeti alkotmány magában hordoz olyan erkölcsi, a nép józan gondolkodásában rejlő logikai elveket, amelyek korlátként állnak a jövendő jogszabályalkotás fölött, amely semmilyen körülmények között nem írhatja ezeket felül.

FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!