Történelemportál

Könyvajánló: Énekek Szent László király tiszteletére

Rovatok: Kiadvány

Egyedülálló kötet bemutatóját tartották 2013. március 6-án a budapesti Piarista Gimnázium kápolnájában. A CD-melléklettel kiadott könyv László király szentté avatásától, 1192-től gyűjti össze a vele kapcsolatos énekeket a történelmi Magyarország minden tájáról. „Rádöbbent bennünket ez a könyv arra is – írja ajánlásában Pápai Lajos győri püspök – hogy milyen kincs birtokában vagyunk, amiről alig sejtettünk valamit.”

A Szent László-herma Győrbe érkezésének négyszázadik évfordulóján, 2007. június 25–27-e között, nagyszabású tudományos konferenciának adott otthont Győr városa. Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész a tanácskozás titkára volt, és úgy állította össze a konferencia programját, hogy a legújabb kutatások kerüljenek előtérbe, melyek mind Szent László király életével és korával, valamint tiszteletével kapcsolatosak. A szerző ekkor kezdte el összegyűjteni a 17–19. századi nyomtatott és kéziratos énekeskönyvekből a Szent Lászlóról szóló népénekeket, históriás költeményeket. Ezzel együtt Kovács Andrea egyházzene-kutató átvizsgálta az összes magyarországi liturgikus kódexet László király szentté avatásától, 1192-től a 17. századig, és lejegyezte belőle a Lovagkirály tiszteletére írt alkotásokat. Irodalmi, történeti és zenei szempontból olyan értékes anyag gyűlt össze, hogy Medgyesy Norbert már akkor arról döntött, mai helyesírással, gyakorlati céllal, templomi énekeskönyvként megjelenteti őket. Az így elkészült mű többéves csapatmunka eredményeként 2012-ben látott napvilágot a Magyar Napló kiadó gondozásában.

A könyv három fő részre tagolódik. Az első részben Kerny Terézia művészettörténész ad rövid áttekintést Szent László életéről, tiszteletének kialakulásáról és a híres ereklyetartóról, a Hermáról. A második részben Szent László ünnepének szertartásrendjével ismerkedhetünk meg, amely a régi Magyarország – főként esztergomi – gregorián dallamain szólal meg. A harmadik rész a népénekek gyűjteménye, a himnikus-liturgikus, a históriás és a köszöntő-könyörgő énekeké. A népénekek felkutatásához nyomtatott, illetve kézzel írott énekeskönyveket, búcsúvezetők, kántorok és iskolamesterek hagyatékát használta a szerző. A horvát nyelvű énekek műfordítását Lukács István szlavista kutató készítette, a népénekek dallamainak lejegyzését Kővári Réka népzenekutató és Medgyesy végezte. A könyv CD-mellékletén a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) egyházzene és népzene szakos tanárai és növendékei énekelnek-zenélnek Vakler Anna népi énekművész művészeti vezetésével és Merczel György egyházzenész vezénylésével.

Az Énekek Szent László tiszteletére című, műbőrkötésben megjelent kiadvány nem csupán tudományos célokat szolgál. Mind az énekgyűjtemény, mind a CD-melléklet azt segíti, hogy minél szélesebb körökben használják a könyvet, és az ősi dalokat énekelve mélyüljön el Szent László tisztelete. Mindemellett templomi énekeskönyvként is használható, mert a szükséges egyházi vizsgálatot követően Erdő Péter bíboros imprimálta a kötetet. Előszavával három főpásztor, Pápai Lajos győri, Böcskei László nagyváradi és Bíró László tábori püspök ajánlja a könyvet hívőnek és nem hívőnek egyaránt.

A márciusi könyvbemutatón Dr. Füzes Ádám plébános, liturgiatörténész, az Esztergom–Budapesti Érsekség Egyházművészeti Bizottságának elnöke; Dr. Töll László alezredes, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály vezetője; Dr. Madas Edit irodalomtörténész, az Országos Széchényi Könyvtár Fragmenta Codicum Kutatócsoport vezetője; valamint Dr. Bubnó Tamás, a nyíregyházi Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Kántor Tanszakának vezetője, főiskolai docens, a Budapesti Énekes Iskola művészeti vezetője méltatták a kötetet. A rendezvényt, melyen sok érdeklődő megjelent, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói tették emlékezetessé, akik a kötetben szereplő énekekből adtak elő.

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!