Történelemportál

Történelmi mesemondó verseny

Rovatok: Tallózó

Nem mindennapi mesemondó versenyt szervez az Emese Kis Csillaga Kulturális Alapítvány és a Tündér Ilona Magyar Történelmi Meseíró Közösség. Lehetőséget akarnak adni minden, a történelmet és a meséket egyaránt szerető, 10-14 éves korú gyermek számára – határon innen és túl –, hogy egy magyar történelmi helyhez, személyhez, eseményhez kötődő mondát, mesét vagy elbeszélést adjon elő.

A szervezők hisznek abban, hogy ennek a versenynek a megrendezésével jelentős lépést tesznek az ifjúság szemléletének alakításában – a népi hagyományoknak, a népművészet szellemiségének, valamint a történelmi múltunk jeles eseményeinek megidézésével s legfőképpen ezek összekapcsolásával. A fiatalok számára a nemzeti múltunkhoz, hagyományainkhoz való kötődés segíti az egészséges patrióta szemlélet kialakítását. A kulturális igényszint emelése, valamint a hazához való kötődés erősítése olyan meghatározó tényezők, amelyek a magyarság jövője szempontjából létfontosságúak.

A jelentkezési határidő 2012. szeptember 30. A történelmi mesemondó verseny döntője 2012 novemberének második felében lesz Budapesten. További információk a jelentkezés mikéntjeiről az Emese Kis Csillaga Kulturális Alapítvány honlapján.

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!