Történelemportál

Új főszerkesztője van a Nagy Magyarországnak

Rovatok: Hírek

Augusztus 1-jétől Nagy Miklós Mihályt nevezte ki a Nagy Magyarország főszerkesztőjének a lapot kiadó Kárpátia Stúdió Kft. 2011 májusa óta Szakács Árpád lapigazgató látta el a főszerkesztői feladatokat is Magyarország egyetlen konzervatív történelmi magazinjánál, az 50 ezer példányban megjelent 2012 nyári számot már Nagy Miklós Mihály jegyezte.

Nagy Miklós Mihály nyugállományú honvéd alezredes, katonai szakíró, a hadtudomány kandidátusa, címzetes egyetemi docens. Kutatási területe a modern hadelmélet, valamint a hadügy földrajzi viszonyrendszere, utóbbi témakörben készül második, földrajztudományi PhD-értekezése. Öt önálló kötete és mintegy 200 tanulmánya jelent meg. Nagy Miklós Mihály a Nagy Magyarország köré tömörülő szellemi műhely egyik legaktívabb tagja, a lap állandó szerzője.

Nagy Miklós Mihály

Az új főszerkesztő a terveivel kapcsolatban rámutatott arra, hogy a mai magyar társadalom szellemi és erkölcsi válságának egyik fontos oka, hogy a magyarországi rendszerváltást követően nem történt meg sem a múltunkkal való szembenézés, sem pedig az eltorzított történelmi szemlélet átalakítása. Hozzátette: továbbra is markánsan jelen van az a szocializmus évtizedeiből örökölt szemléletmód, amely szerint a történetírás ideológiai jellegű tudomány, és ezért sok esetben ideológiai alapon dől el ma is, mely történelmi személyek, események tűnhetnek fel pozitív színben.

Véleménye szerint a történelem elsősorban a nemzettudat formálását szolgáló tudomány, amelynek fontos eleme a hagyományápolás. „Ám ez nem jelentheti, hogy a történelmet bármilyen ideológiával azonosítani lehetne. A históriából sem történelmi szereplőként, sem mai olvasóként nem lehet senkit kizárni. A történész feladata az ismeretek korrekt közvetítése az olvasók felé, és ezzel a nemzettudat, a nemzeti hagyományápolás szolgálata. Az értékítéletet, miután a történelmi tények magukért beszélnek, az olvasóra kell bízni” – hangsúlyozta Nagy Miklós Mihály.

hirdetés

hirdetés

Kifejtette azt is, hogy „a történelmi hagyományápolás és a történetírás feladata, hogy nemzetünk históriájának pozitív tartalmú eseményeiről, személyeiről is számot adjon, s végleg szakítson a nemzeti értékeket gyakorta dehonesztáló módon bemutató történészi szemléletmóddal.” Napjaink magyar világában mindez a konzervatív értékrend szerinti történetírás fontosságát hangsúlyozza, mert csak ez vezethet el a mai társadalmi tudatban élő görcsös indulatok enyhítéséhez, feloldásához; történelmünk elmúlt fél évszázadban elhallgatott problémáinak kibeszéléséhez. Végső soron ez eredményezheti a társadalmi megbékélést – mondta Nagy Miklós Mihály.

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!