Történelemportál

Újraszentelik a Székely Hadosztály parancsnokának sírját

Rovatok: Emlékezet

2011. december 13-án, kedden 11 órakor a rákoskeresztúri Új köztemetőben Kratochvil Károly felújított sírjának felszentelésére kerül sor.

Kratochvil Károly a m. kir. nagyváradi 4. gyalogezred parancsnoka volt az első világháborúban. A négyesek harcoltak a galíciai és az olasz fronton is, ahol a Monte San Michele magaslatot védték. A háborút követően, 1918 végén az V. erdélyi katonai kerület parancsnokaként Kratochvil a Károlyi-kormány intézkedései ellenére és támogatása nélkül haderőt szervezett Kolozsváron, amely Székely Hadosztály néven lett ismert, és amely egyedüliként próbálta feltartóztatni a román betörést.

2011. december 13-án, kedden 11 órakor kerül sor Kratochvil Károly ny. altábornagy most felújított sírjának katonai tiszteletadással egybekötött újraszentelésére a Rákoskeresztúri új köztemetőben (16. parcella, 1. sor, 40. sír). A római katolikus rítus szerinti szertartást Berta Tibor ezredes, az MH Tábori Lelkészi Szolgálat róm. kat. szolgálati ág általános helynöke fogja celebrálni, Hende Csaba honvédelmi minisztert dr. Szarka Gábor kabinetfőnök képviseli.

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!