Történelemportál

„A mi hazafiságunk nem a piros-fehér-zöld csendőrbojt”

Rovatok: Szabó Ervin

„Igen, azok vagyunk! Nemzetközi szocialisták! Nemzetköziek vagyunk, mert a mi hazafiságunk nem a piros-fehér-zöld csendőrbojt és a magyar vezérleti nyelv, hanem a népek legjobb erejét kiszipolyozó militarizmus támadása, a népeket egymásra uszító hatalmi vágyak megvetése. […] Igen, forradalmárok vagyunk! Azok vagyunk, mert ezt a világot tőből ki akarjuk forgatni! Forradalmárok vagyunk, mert az emberiséget egymás ellen küzdő osztályokká tépő magántulajdont a testvéri köztulajdonnal akarjuk helyettesíteni. […] De forradalmárok vagyunk azért is, mert ha az uralkodó osztályok nem fognak békésen engedni, ha erőszakkal fogják meggátolni harcunkat, melynek győznie kell, – akkor nem félünk az erőszaktól sem, nem félünk ágyúitok ezreitől, szuronyaitok millióitól, hanem állunk elébük azzal az erővel, amelyet legyőzhetetlen igazunk sziklaszilárd tudata ad majd nekünk.”

(Szabó Ervin: A diákokhoz. [részlet] Budapest 1903, Népszava kiadás. Szocialista diákok könyvtára 2. sz.)

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!