Történelemportál

III. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl konferencia

Rovatok: konferencia

A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására (VIKEK), a Közép-Európai Közlemények folyóirat (KEK), az SZTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történelem Tanszéke, a SZAB Filozófia és Történeti Szakbizottsága és a Móra Ferenc Múzeum Történeti Osztálya konferenciát szervez Trianon és a magyar tudomány címmel. A rendezvényt 2010. június 11-én, pénteken, a szegedi Móra Ferenc Múzeum főépületében (Roosevelt tér 1-3) tartják meg.

Program

09:00 — 10:00 REGISZTRÁCIÓ

10:00 — 12:00 PLENÁRIS ELŐADÁSOK

10:00 Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökének ünnepélyes megnyitó beszéde
10:10 Prof. Dr. Hajdú Zoltán (MTA RKK): Trianon és a magyar földrajztudomány
10:30 Dr. habil. Gulyás László (SZTE): Trianon és a magyar történelemtudomány
10:50 Prof. Dr. Szávai Ferenc (Corvinus Egyetem): Trianon és a nemzetközi jog, a vagyonmegosztás problematikája
11:10 Prof. Dr. Kaposi Zoltán (PTE): Trianon hosszútávú gazdasági következményei
11:30 Prof. Dr. habil. Szakály Sándor (Pannon Egyetem): Horthy — a Fővezér, a Kormányzó és Trianon
11:50 Miklós Péter bemutatja most megjelenő Horthy-tanulmánykötetét

12:00 — 13:00 EBÉDSZÜNET

13:00 — 18:00 SZEKCIÓÜLÉSEK

TÖRTÉNETI SZEKCIÓ 1: Trianon előzményei, a béke megalkotása, következmények
Szekcióelnökök: Gulyás László és Suba János
 1. Suba János: A trianoni határok redemarkálása az 1947 évi Párizsi békeszerződés szerint.
 2. Gulyás László: A román közigazgatási térfelosztás és a Székelyföld.
 3. Marjanucz László: Csanád megyei optánsok.
 4. Balogh Gábor: Károlyi Mihály miniszterelnöki tevékenysége különös tekintettel a külpolitikára.
 5. Vizi László: A trianoni békeszerződés aláírói: Benárd Ágoston és Drasche-Lázár Alfréd.
 6. Polgár Tamás: Magyar részvételi kísérlet az 1920-as lengyel–szovjet háborúban, és annak revíziós vetülete.
 7. Sarnyai Csaba Máté: Egy határkiigazítási elképzelés Trianon után (1920 szeptember)
 8. Spisák Mónika: Az 1919 rendkívüli szlovák népszámlálás.
 9. Pap Tibor: Forma és tartalom kölcsönhatási. Vita a Vajdaság autómiájáról.
 10. Sípos József: A „Kiáltó Szó” Erdélyről.
TÖRTÉNETI SZEKCIÓ 2: Trianon előzményei, a béke megalkotása, következmények
Szekcióelnök: Keczer Gabriella
 1. Keczer Gabriella: Kolozsvár — Szeged: egy egyetemtörténeti vita törésvonalai.
 2. Kugler József: Miért fáj nekünk Trianon? — A kilenc évtizede folyamatosan kiújuló magyar sebek.
 3. Jobbágy István: Nemzetközi kisebbségvédelem Közép-Európában a két világháború közötti és az 1990-2004 közötti időszakban.
 4. Gecse Géza: Birodalmi- és nemzetállami elemek az orosz és a szovjet külpolitikában és az első világháború utáni rendezés 1914-1923.
 5. Deák István: A XIX-XX. század fordulójának magyar, valamint a mai Szerbia közigazgatásának rövid bemutatása.
 6. Koller Inez: Trianon mint politikai szimbólum, diskurzuselemzés a rendszerváltás első parlamenti vitáiról.
 7. Miklós Péter: A trianoni békediktátum hatása a csanádi egyházmegye igazgatására.
 8. Dénes Zoltán: Trianon hatása a magyar–román határ menti római katolikus egyházra.
 9. Tóth István: A Szlovák Nemzeti Egységpárt tevékenysége Magyarországon 1939-1945.
 10. Vincze Gábor: A torontáli háromszög szerb megszállása.
FÖLDRAJZI-REGIONALISTA SZEKCIÓ
Szekcióelnökök: Pap Norbert és Csüllög Gábor
 1. Pap Norbert: cím egyeztetés alatt
 2. Csüllög Gábor: A Kárpát-medence regionális tagolódása Trianon után.
 3. Nagy Miklós Mihály: Trianon földrajzi előzménye — az első világháború geostratégiai viszonyrendszere.
 4. Indries Andrej: Magyar lakosság a Belényesi medencében (Nyugati hegységek).
 5. Székely Andrea: A trianoni határmódosítás a határ-elméletek tükrében.
 6. Bali Lóránt–Szalai Gábor: A horvát–magyar–szerb hármashatár politikai földrajzi problematikája.
 7. Kókai Sándor: A Bánság kulturföldrajzi régiói (1910).
 8. Miszlay Zsolt: Trianon közlekedési tudományossága.
 9. Hartl Mónika: Az Ister-Granum Eurorégió fejlesztési stratégiái.
 10. Lőrinczné Bencze Edit: Trianon és Magyarország déli határrégiói.

Információ

További információt a gulyas1 [kukac] t-online.hu emailcímen vagy a +36-30-3737-841 telefonszámon kérhet.

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!