Történelemportál

Látványos kiállítással ünneplik az ezeréves vármegyerendszert

Rovatok: Kiállítás

Rendhagyó, látványos kiállítással ünnepli a magyar vármegyerendszer ezer éves fennállását a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum. Az Európa-szerte egyedülálló magyar közigazgatási rendszert Szent István hozta létre uralkodásának első évtizedében. Eredetileg a nagy kiterjedésű királyi birtokok szervezeti egységei voltak, amelyek egy-egy erődítmény köré szerveződtek. Innen ered az elnevezés első tagja. A vármegye élén az ispán (latinul comes) állt. Ő szedte be az adókat, amelyek egyharmada helyben maradhatott. Háború esetén hadat is ki kellett állítani, ezt a hadnagy (maior exercitus) vezette. A határok közelében határvármegyék működtek. Ezek belső részei lakottak, külső részei lakatlanok voltak, szélükön különböző akadályokkal ellátott gyepű helyezkedett el. Ilyen volt Moson vármegye is.

Moson vármegye

A mosonmagyaróvári önkormányzat és a Mosoni Polgári Kör kétnapos, nemzetközi találkozóval és több kísérő rendezvénnyel ünnepli május 28-29-én a vármegyerendszer ezeréves fennállását és Moson vármegye együtt élő polgárait. Az egyik ilyen felvezető rendezvény a Hansági Múzeum Moson fényes századai — Az Árpád-házi királyok kora című időszaki kiállítása lesz.

A Képes Krónikában és a többi középkori magyar krónikában a 11. századi események tárgyalása kapcsán sűrűn előfordul Moson neve. Gyakori előfordulását a mosoni ispáni központ és egyben nyugati határvár korabeli jelentősége magyarázza. A vár ugyanis a német-magyar háborúk egyik fő ütközési területe volt. Ezeket a fontos történelmi eseményeket a Képes Krónika miniatúráin is végigkövethetjük, amelynek képi ábrázolásai az európai miniatúrafestészet kiemelkedő alkotásai. A kiállításban a krónika illusztrációira alapozva, valamint Árpád-kori régészeti leleteken keresztül mutatják be Moson 11-13. századi történetét.

A múzeum udvarán elkészítik az egykori mosoni vár sáncának — méretében kicsinyített — rekonstrukcióját. Az így is monumentális, többszintes, 17 köbméter fát elnyelő építmény tövében korabeli fegyverek és a harcászattal összefüggő egyéb vaseszközök készítését bemutató korhű kovácsműhely kerül kialakításra. Az egykori kovácsszerszámokat az érdeklődők ki is próbálhatják, és emellett betekintést nyerhetnek a kora középkori fegyverzetbe és haditechnikába.

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!