Történelemportál

Kolozsvár születése – hiánypótló kiadvány

Rovatok: Régészet

Kolozsvár a közép-európai régió egyik legfontosabb városa. Szellemi kisugárzása ezer esztendeje meghatározó tényezője volt a régió történetének. A város területe az őskor óta lakott volt, jelezvén azt a földrajzi szempontból is fontos szerepet, amelyet napjainkig betölt.

Kolozsvár madártávlatból

Kolozsvár madártávlatból

Különösen értékesek számunkra azok az adatok, amelyek a középkori város 10–13. századi előzményeit tárják elénk. Erről az időszakról írott források csak nagyon gyéren állnak a rendelkezésünkre, s azok értelmezése is nehézségekbe ütközik. Éppen ezért nélkülözhetetlenek a város területén előkerült régészeti leletek.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület által megjelentetett kötet szerzői – Gáll Erwin és Gergely Balázs – ezeket gyűjtötték csokorba, s tették közzé. Munkájuk hiánypótló, mert a korábbi szakirodalomban itt-ott elszórt adatokat ehhez hasonló egységben még egyetlen mű sem tárgyalta. Részletesen taglalják a város környékének földrajzi viszonyait, előtörténetét, s a kevés írott forrást is. Munkájuk értékes része a város területén talált 10–13. századi temetők kutatástörténetének ismertetése. Kárpát-medencei összehasonlításban is kiemelkedő fontosságú e temetők bemutatása, a temetkezési szokások vizsgálata.

A temetők leletanyaga számos közvetlen szállal kapcsolódik nemcsak a tágabb környék, de az egész korabeli magyarság régészeti emlékanyagához is, annak elválaszthatatlan részét alkotván. E leletek segítségével rajzolták meg plasztikusan a „Kincses Város” előzményének kora középkori történetét. Legalább ennyire fontos a munkához kapcsolódó katalógus. Ennek segítségével bármely kutató vagy a város történetének e korszakában elmélyedni kívánó érdeklődő kétségtelen hitelességű képet alkothat e számos helyen vitatott történelmi korszak hagyatékáról. Mindenképpen örvendetes, hogy a szerzők a komplexitás jegyében a lehetőségek határain belül törekedtek arra is, hogy a szűkös emlékanyagot antropológussal és archaeo-zoológussal is megvizsgáltassák.

Mindezek értelmében e munkát alapvető fontosságú forrásműnek tartom, nemcsak Erdély, de az egész magyarság története szempontjából is, s a szerzőknek ez úton is gratulálok a színvonalas munkához. Ahhoz a könyvhöz, amely szakmai eredményei mellett egyszersmind tudománytörténeti jelentőségű munkának is tekinthető. Bármily hihetetlen ugyanis, de az elsőként 1834-ben felfedezett benepusztai honfoglalás kori magyar sír megtalálása és közzététele óta eltelt 175 esztendő múltán ez az első Erdélyben, magyar nyelven megjelent, honfoglalás és államalapítás kori sírokat és temetőket közlő és elemző önálló monográfia. Köszönet és elismerés érte!

A könyv pontos címe a következő: Gáll Erwin – Gergely Balázs: Kolozsvár születése. Régészeti adatok a város 10–13. századi történetéhez.

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!