Történelemportál

Januárban helyezik örök nyugalomra Gergely Jenőt

Rovatok: Gyász

Budapesten, a Fiumei úti sírkert ravatalozójában január 12-én 12 órakor helyezik örök nyugalomra Gergely Jenő történészt. A jelenkori történettudomány egyik legnagyobb tudósa 2009. december 10-én, életének 66. évében rövid, súlyos betegség után hunyt el. Az ELTE BTK néhai professzorát saját halottjának tekinti.

Gergely Jenő 1944. március 10-én a Pannonhalma meletti Tényőn született. Felsőfokú tanulmányait 1962 és 1967 között az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte el, ahol történelem szakos diplomát szerzett.

1969-ben bölcsészdoktor, 1974-ben kandidátus lett. Akadémiai doktori értekezését 1991-ben védte meg. 1997-2003 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült. 1985–1995 között az ELTE BTK Kari Tanács tagja, 1992–2002-ben az ELTE BTK Habilitációs Bizottság tagja volt, 1994–1997 között az MTA Doktori Tanács Vallástudományi Szakbizottságának elnökségét látta el. 1995-től az ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékét vezette. Fő kutatási területe a 20. századi magyar történelem, de maradandó életművet alkotott az egyháztörténelem témakörében is.

Főbb művei

A pápaság története. Budapest, 1982.; Egyházak az újkori Magyarországon 1790 – 1992. Budapest, 1993. Társszerző: Balogh Margit.; Titkos választás és ellenforradalom.In: Földes György, Hubai László (szerk.) Parlamenti képviselőválasztások 1920-1990. Tanulmányok. Budapest, 1994., 44-82.; A keresztény pártok és a választások 1920-1947. Századok, 130. (1996), 615-638.; A trianoni Magyarország. Budapest, 1999. Társszerző: Pritz Pál; A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945. Budapest, 1999.; A huszadik század története. Budapest, 2000. Társszerző: Izsák Lajos.; Az iskolai vallásoktatás Magyarországon 1945 után. In: Nagy Péter Tibor (szerk.) Oktatáspolitika és vallásszabadság: Állam – egyház – iskola – társadalom a 20. Században. Budapest, 2000., 185-206.; Gömbös Gyula. Politikai pályakép. Budapest, 2001.; Mindszenty József veszprémi püspök és a nyilasok. In: Ablonczy Balázs, ifj. Bertényi Iván, Hatos Pál, Kiss Réka (szerk.) Hagyomány, közösség, művelődés: Tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére. Budapest, 2002., 177-200.; Magyarország a századfordulótól az ezredfordulóig. Száz év magyar történelme 1896-2000. Budapest, 2004.; Magyarországi pártprogramok, 1867-1998. Budapest, 2005. (Szerkesztés); Fürst Pál Esterházy im Mindszenty-Prozess. In: Stefan August Lütgenau (szerk.) Paul Esterházy 1901-1989: Ein Leben im Zeitalter der Extreme. Innsbruck – Wien – Bozen, 2005. 85-132.; Autonomien in Ungarn 1848-2000. Budapest, 2006. (Szerkesztés); Being Hungarian Christian European. Budapest, 2006.; Gazdasági és szakmai kamarák Magyarországon és az Európai Unióban. Budapest, 2008. (Szerkesztés)

Gergely Jenő professzor az elsők között vállalta, hogy publikál a Nagy Magyarország történelmi magazinban. Hiánypótló írásában azt mutatta be, hogy miként viszonyult a pápaság a trianoni békediktátumhoz.

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!