Történelemportál

Bemutatták Janus Pannonius evangéliumos könyvét

Rovatok: Kiállítás

Az I. és II. évezred fordulójából származó, bizánci evangéliumot tartalmazó egyedülálló görög kézirat kétnyelvű fakszimile (utánnyomás) kiadását mutatták be szerdán Pécsett; a könyv Janus Pannonius humanista püspök könyvtárának értékes darabja volt.

A bizonyíthatóan Janus Pannonius tulajdonát képező kódexek egyike (fotó:papiruszportal.hu)

A bizonyíthatóan Janus Pannonius tulajdonát képező kódexek egyike (fotó:papiruszportal.hu)

Mayer Mihály pécsi megyéspüspök köszöntőjében elmondta: Janus Pannonius evangéliumos könyve görög-magyar kétnyelvű kiadásának reprint formában megjelentetése örvendetes és fontos esemény a hazai kulturális élet számára. Kalota József, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Exarchátusának protopresbitere arról beszélt, hogy a kiadás tudományos igényű, de közérthető és olvasmányos a mai ember számára is.

Az eredeti, XI. századból származó kódexhez hasonlóról nem tudni Magyarországon – tette hozzá. Az a kéziratos kódex, amelynek görög-magyar kétnyelvű szövegkiadását a mostani kötet tartalmazza, a nagy középkori latin bibliakommentárok előtti hagyományt foglalja össze, és abból az időből való, amikor még Kelet és Nyugat Egyháza teljes közösségben volt egymással, vagyis az 1054-es nagy keleti egyházszakadás előtt keletkezett.

Ma már egyértelműen tisztázott, hogy ez a budapesti Egyetemi Könyvtárban őrzött díszes görög kódex Janus Pannonius tulajdonában volt. A fakszimile kiadáshoz Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka írt bevezetőt.

Janus Pannonius könyvtárának különös jellemvonása volt latin-görög kettőssége, az első ilyenként tartható számon az Alpoktól északra. Valószínűleg innen az indíték, és a görög kódexek első nagy csoportja a Corvina gyűjteményében. Mert Janus könyvtára nem maradt fönn.

Mikor királyával – mint lázadó – szembefordulva menekülni volt kénytelen, majd meg is halt útközben, valószínű, hogy Mátyás király a püspök néhány magával vitt könyvén kívül egyéb vagyontárgyai közt könyvtárát is lefoglalta, és bekebelezte saját Corvina Könyvtárába. Ezért kellett utóbb Handó György pécsi prépostnak ott nagy áldozattal új könyvtárat alapítania.

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!