Történelemportál

Digitalizálás a székelyudvarhelyi könyvtárban

Rovatok: Kordokumentum

Megkezdődött a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárának, valamint a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár dokumentációs részlegének digitalizálása.

A digitalizálással könnyebben őrizhetőek meg kulturális értékeink

A digitalizálással könnyebben őrizhetőek meg kulturális értékeink

A romániai közkönyvtári gyűjtemények magyar vonatkozású kulturális értékeinek digitalizálása és az interneten való közzététele széles körű hozzáférést biztosíthat ezekhez a gyűjteményekhez. Már több nagyobb hazai intézmény felismerte, hogy a digitalizálás révén megvalósulhat a könyvtári gyűjtemények értékes és ritka dokumentumainak közkinccsé tétele, valamint e gyűjtemények kölcsönös átjárhatósága.

A Kájoni János Megyei Könyvtár 2009 őszétől kapcsolódott be a digitalizálási tevékenységbe, tudtuk meg Kelemen Katalin, a Kájoni János Megyei Könyvtár munkatársának szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményéből.

A Szülőföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégium ez év első felében meghirdetett pályázatán a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár és a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára közös digitalizálási projektje is nyert.

A pályázati úton nyert 7950 lej (ötszázezer forint) értékű támogatás lehetővé tette a digitalizálási munkálatokhoz szükséges alapvető technikai felszerelés — laptop, két speciális könyvszkenner, valamint karakterfelismerő (OCR) szoftver — beszerzését a két könyvtár számára. Így a program keretében már megkezdődött az első dokumentumok digitalizálása a két intézmény dokumentációs részlegének gyűjteményeiből.

Róth András Lajos, a Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárának vezetője, már évek óta foglalkozik digitalizálással, az Országos Széchenyi Könyvtárral kötött partnerszerződés alapján az általa digitalizált művek megtalálhatók a Magyar Elektronikus Könyvtárban. Szakmai tapasztalatát, tudását a megyei könyvtár munkatársai is hasznosíthatták a digitalizálási technológia elsajátításában.

A két Hargita megyei intézmény együttműködésével létrejött Székelyföldi digitális emlékezet című projekt célja székelyföldi vonatkozású nyomtatott kulturális értékeink megőrzése, védelme és bevonása a kulturális körforgásba, helyi szellemi örökségünk közkinccsé tétele. A digitalizált dokumentumokat igyekeznek elérhetővé tenni az interneten, ezért célkitűzésük az, hogy az együttműködés során létrehozott digitális adatbázis az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtárába is elhelyezést nyerjen.

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!