Történelemportál

Rapsóné várában kutattak

Rovatok: Régészet

A Parajd melletti Rapsóné várában végeztek feltárást a Haáz Rezső Múzeum régészei az elmúlt két hétben. Megállapításaik szerint a középkori vár a tatárjárás következményeként épülhetett, és biztonságot jelenthetett a környék lakosainak.

Rapsóné vára (Csender Gyula fotója)

Rapsóné vára (Csender Gyula fotója)

A várban, ahol utoljára 1974-ben végeztek feltá­rást, három kutató­szelvényt nyitottak: egyet az északi falnál, ahol a földrétegekben talált leletanyag bizonyítja, hogy a 13. században épülhetett, illetve kettőt a vár belsejében, ahol a 150–200 évnyi „kincskeresés”, valamint a több évszázados bükkfák meg­nehezítették az ásatást. Itt a leletekből (fémtárgyak, ke­rámia, állatcsontok) bebizo­nyo­sodott, hogy egykor faszer­kez­etű, sárral tapasztott házak állhattak. Sófalvi András, a kutatásokat végző régészcsoport vezetője az Udvarhelyi Híradónak elmondta, hogy a parajdi és a me­gyei önkormányzat támogatta az ásatást, melynek a tudományos munka mellett célja a turisták számára is lát­hatóvá, felkereshetővé tenni Rapsóné várát, ezért szán­dékukban áll tanösvényt kialakítani és tájékoztató táblát is kihelyezni. Ugyan­ak­kor a vár alatt elterülő Ká­pol­namező nevű terület a feltételezések szerint egy középkori faluhely lehet, ám ennek biztos megállapítása újabb régészeti kutatást igényelne.

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!