Történelemportál

Demmel József csúsztat és hazudik

Rovatok: Tallózó

Kemény hangnemben utasította vissza Hermann Róbert, az MTA doktora Demmel József történész egyik állítását. A Nagy Magyarország történelmi magazinra vonatkozó kijelentései miatt Szakács Árpád főszerkesztő közleményében közönséges hazudozónak nevezte Demmelt.

Demmel József

Hermann Róbert: „súlyos történeti csúsztatás”

Komoly szakmai kritikát kapott Demmel József kezdő történész Hermann Róberttől. Az MTA doktora HVG-ben közölt olvasói levelében súlyos történelmi csúsztatásnak minősítette Demmel a HVG hetilapban 2011. november 19-én megjelent nyilatkozatát. Demmel szerint „a hazafiság és hazaárulás kérdése érdekes megvilágításba kerül, ha az 1848-as eseményekkel [ti. a Štúr vezette szlovák csapatok 1848. szeptemberi támadásával] párhuzamosan megvizsgáljuk az 1866-os Klapka-légió történetét. Ott is arról volt szó, hogy idegen (porosz) pénzen, idegenektől kapott egyenruhában és fegyverekkel, idegen hatalmat is szolgáló célokkal támadtak Magyarországra, hogy polgárháborút robbantsanak ki. Míg azonban Klapka hadjárata dicső hazafias tettként jelenik meg a magyar történetírásban, Štúréké hazaárulásként.”

hirdetés

„Véleményem szerint mindez súlyos történeti csúsztatás” – reagált a HVG-ben Demmel József nyilatkozatára Hermann Róbert. Hozzátette: „Štúr és társai az uralkodó által kinevezett törvényes magyar kormányt kívánták megdönteni, s fel akarták lázítani a felső-magyarországi szlovák lakosságot az ellen az államhatalom ellen, amelynek e lakosság például a jobbágyfelszabadítást, a törvény előtti egyenlőséget, a közteherviselést köszönhette, s ahol a végrehajtó hatalmat a népképviseleti választásokon megalakult magyar országgyűlés ellenőrizte. Klapka légiója viszont nem Magyarországot támadta meg, hanem az osztrák megszállás alatt lévő Magyarországot kívánta felszabadítani az idegen uralom alól. Egy törvénytelenül, fegyveres erővel hatalomra jutott rendszert akart megdönteni; egy olyan rendszert, amely akkor már 17 éve ostromállapotban, katonai igazgatás és bíráskodás alatt tartotta Magyarországot, s ahol az országgyűlést az uralkodó tetszés szerint bármikor feloszlathatta és elnapolhatta.”

Szakács Árpád: „Demmel József hazudik”

Az ugyancsak a HVG-ben 2011. november 19-én megjelent interjúban Demmel József több olyan kijelentést tett a Nagy Magyarország magazinnal kapcsolatban, amelyek amellett, hogy valótlanok, súlyosan sértik a kiadó, a Kárpátia Stúdió Kft. jó hírnevét. A magazin főszerkesztője, Szakács Árpád szintén levelet írt a HVG-nek az interjú megjelenését követően, ám azt nem közölték.

Levél a HVG-nek

A Nagy Magyarország konzervatív történelmi magazin számára kért írás ügyében én kerestem meg 2009 nyarán Demmel Józsefet, aki az interjúban megjelentekkel szemben nemhogy komoly fenntartásokkal nem élt, hanem olyan lelkesen kapcsolódott be a munkába, hogy Kiss Balázs kollégáját is beajánlotta, akitől szintén megjelent két írás.

Ugyancsak hazudik Demmel, amikor azt mondja: „a lap képviselője személyes találkozón megnyugtatott: az addigi szélsőséges hangvételhez képest váltani akarnak, mérsékelt szakmai lapot szeretnének kiadni, ahol gyalázkodásnak helye nincs”. Én ilyet soha nem jelentettem ki, miként is mondhattam volna ilyen zagyvaságot, amikor az első két számunkban publikált például Gergely Jenő professzor, az MTA doktora, az ELTE Történelemtudományok Doktori Iskolájának vezetője, Őze Sándor vagy Bodonyi Ilona, s azóta „nevét adta” ehhez a Demmel József által kifogásolhatónak tartott laphoz többek közt Arday Lajos, Erdélyi István, Szakály Sándor, Szávai Ferenc, Veszprémy László, Popély Gyula, hogy másokat most ne említsek. Az addig megjelent lapokat elvittem Demmelnek, aki mindkettőt nagyra értékelte, és kis gondolkozási idő után el is vállalta a felkérést.

Újságírójuk azon kérdése is nevetséges, amely szerint Demmel legitimálta volna a szlovákokról szóló számunkat. Miként tudná ezt tenni egy tudományos fokozat nélküli kezdő történész? Fentebb említett MTA doktori címmel rendelkező szerzőink nem aggályoskodtak ennyit… Visszautasítom azt is, hogy „elfogult, szakmaiatlan cikkek” jelentek volna meg a Nagy Magyarországban.

Nyilván érdekes kérdés lehet, mi késztette Demmelt a hazudozásra. Ennek a találgatásába nem bocsátkozom, ugyanakkor sajnálatosnak tartom, hogy a szakmai viták helyett ilyen mély szintre süllyedt személy valótlanságaira kell reagálnom.

Szakács Árpád, főszerkesztő
2011. november 25.

Az interjúban megjelent kérdés és felelet szövege

HVG:Ön is megkapja Holectől [ti. Roman Holec szlovák történész] a magáét: tehetséges történésznek nevezi, ugyanakkor felrótta önnek, hogy egy alkalommal a Nagy Magyarország című lapban publikált, s ezzel szakszerűtlen, elfogult írásokat legitimált.

Demmel József: Itthon is sokan értetlenkedtek, volt, aki elkönyvelt jobbikosnak, sőt komoly történész terjesztette a hátam mögött, hogy én vagyok a lap főszerkesztője. Igaz, hogy 2009 őszén nem utasítottam el eleve a Nagy Magyarország felkérését, de komoly fenntartásaim voltak. Ám a lap képviselője [Szakács Árpád] személyes találkozón megnyugtatott: az addigi szélsőséges hangvételhez képest váltani akarnak, mérsékelt szakmai lapot szeretnének kiadni, ahol gyalázkodásnak helye nincs. Akkor még úgy volt, hogy a téma egyik legkomolyabb hazai kutatója is szerepel az újságban – ő az utolsó utáni pillanatban lépett vissza. Végül néhány kivételtől eltekintve elfogult, szakmaiatlan cikkek jelentek meg az írásom mellett. Tanultam az esetből, naiv voltam, de úgy érzem, nem hibáztam. Amit én írtam, annak minden szavát vállalom ma is: egy bántó mondat, egy kétértelmű jelző sincs benne.”

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!