Történelemportál

Mindszenty József a Szabó Ervin Könyvtár mai főépületében

Rovatok: Visszapillantó

Kevesen tudják, a mai Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi épülete, a Wenckheim-palota története milyen elhallgatott múltat rejt magában. Ez volt a székhelye ugyanis 1922-ben az ifj. gróf Andrássy Gyula vezette Keresztény Nemzeti Földmíves és Polgári Pártnak, amelynek Zala megyei és zalaegerszegi szervezetét Mindszenty József vezette.

A fiatal zalaegerszegi plébános (akkor még Pehm József néven) vezetésével a zalai pártszervezet küldöttsége a nemzeti ünnepen, 1922. március 15-én este, a Wenckheim-palotában tette tiszteletét ifj. gróf Andrássy Gyula és az országos elnökség (köztük Friedrich István volt miniszterelnök, a zalaegerszegi képviselőjelölt és Szmrecsányi György, jeles legitimista politikus, Zalaegerszeg akkori országgyűlési képviselője) előtt. Álljon itt ifj. gr. Andrássy Gyula lapja, a Magyarság másnapi számának beszámolója, amely részletesen megörökíti az eseményt:

„Ma este Pehm József vezetésével nagyszámú küldöttség jött fel Zalaegerszegről a keresztény ellenzék párthelyiségeibe, hogy Friedrich Istvánt felkérje a zalaegerszegi mandátum elfogadására. Friedrich megköszönte a megtiszteltetést és kijelentette, hogy elfogadja a jelöltséget, mert az az érzése, hogy Zala megye a központja annak a Dunántúlnak, ahonnan a feltámadás megindult. Andrássy Gyula gróf is néhány meleg szót intézett a küldöttséghez és győzelmet kívánt a meginduló küzdelemhez. A küldöttség tiszteletére a párt tagjai pártvacsorát rendeztek, amelyen résztvettek a pártnak összes Budapesten tartózkodó volt nemzetgyűlési képviselőtagjai.

A pártvacsorán elsőnek Knapp Aurél volt honvédelmi államtitkár beszélt. A zalamegyeiek bizonyságát adták királyhűségüknek. Készek szembeszállni a terrorral, mert tudják, hogy Magyarországot csak egy tarthatja össze: a királyhűség. (Lelkes éljenzés és taps.)

Szmrecsányi György örömét nyilvánította, hogy a zalaegerszegiek Friedrich Istvánt jelölték, aki a keresztény és nemzeti lobogót kibontotta a Dunántúl(on). Zalamegyében ne próbálja senki ócsárolni a Szent Koronát és annak viselőjét, mert az a nép tudja, hogy csak a megkoronázott király hozhatja vissza Nagymagyarországot. (Lelkes taps.)

Ferdinándy Gyula: A nemzet egységét az darabolta szét, hogy aki a királyra lövetett. A kormány a budaörsi győzelemmel második Trianont pecsételt meg.

Pehm József esperes szólalt fel ezután. Csak az apostoli királyság mentheti meg Magyarországot.

Waigandt Antal: A keresztény ellenzék legnagyobb hivatása az, hogy leküzdje a demagógiát.

Ezután Friedrich István szólalt fel, akit lelkesen ünnepeltek beszéde folyamán. Bethlen István gróf – úgymond – Noé bárkájába az óriáskígyótól kezdve a kaméleonig mindenkit felvett. Olyan nemzedék úszkál most a felszínen, amelynek nincs gerince. Van egy miniszterünk, aki papi talárt visel, s arra a hírre, hogy Lengyelország Károly királynak ajánlotta fel a koronát, felfedezte magában, hogy ő legitimista. (Derültség és taps.) A keresztény ellenzék végcélja a területi integritás.”

A történelmi tények ismeretében el lehetne gondolkozni azon is, hogy a kommunista ideológus helyett Mindszenty József legyen a fővárosi közkönyvtár névadója…

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!